bàn văn phòng
danh từ
1.じむづくえ 「事務机」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ
VỤ
KỶ