bạn vàng
1.しんゆう 「親友」​​
2.ゆうあい 「友愛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
ÁIアイ
HỮUユウ