ban vật giá của chính phủ
câu, diễn đạt
1.せいふのぶっかいいんかい 「政府の物価委員会」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
VẬTブツ、モツ
VIÊNイン
PHỦ
ỦY
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ
GIÁカ、ケ