bản vị kép
1.ふくほんいせい 「複本位制」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỨCフク
CHẾセイ
BẢN,BỔNホン
VỊ