bản vị vàng bạc
1.きんほんいせい 「金本位制」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
BẢN,BỔNホン
KIMキン、コン、ゴン
VỊ