bàn vuông
1.かいてんてーぶる 「回転テーブル」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHUYỂNテン
HỒIカイ、エ