bản xác nhận
1.かくにんしょ 「確認書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÁCカク、コウ
THƯショ
NHẬNニン