bản xứ
1.ほんど 「本土」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỔド、ト
BẢN,BỔNホン