bản ý
1.ほんい 「本意」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
BẢN,BỔNホン