bảng biểu
danh từ
1.ひょう 「表」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIỂUヒョウ