băng bịt mắt
1.がんたい 「眼帯」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÃNガン、ゲン
ĐỚI,ĐÁIタイ