bằng cả trái tim
câu, diễn đạt
1.ひとつこころ 「一つ心」 [NHẤT TÂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
NHẤTイチ、イツ