bằng chứng bí mật
câu, diễn đạt
1.ないしょ 「内証」 [NỘI CHỨNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
CHỨNGショウ