băng chuyền trong sản xuất
danh từ
1.クランク​​
câu, diễn đạt
2.クランク​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ băng chuyền trong sản xuất

1. băng chuyền lắp ráp
組立クランク