bằng cớ
1.しょうこ 「証拠」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỨキョ、コ
CHỨNGショウ