bàng đá
1.せきばん 「石版」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẠCHセキ、シャク、コク
PHẢNハン