bảng gắn số trên áo tuyển thủ
1.ゼッケン​​

Thảo luận, đóng góp