bàng hệ
danh từ
1.ぼうけい 「傍系」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỆケイ
BÀNGボウ