bảng hiệu hướng dẫn
1.じこくひょう 「時刻表」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỜI,THÌ
BIỂUヒョウ
KHẮCコク