băng hoại
tính từ
1.くずれる 「崩れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BĂNGホウ