bằng nhau
tính từ
1.ひとしい 「等しい」​​
2.おなじ 「同じ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒNGドウ
ĐẲNGトウ