bảng phụ lục các điều khoản
câu, diễn đạt
1.じこうさくいん 「事項索引」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẪNイン
SỰジ、ズ
HẠNGコウ
SÁCH,TÁCサク