bằng sáng chế
danh từ
1.とっきょ 「特許」​​
2.パテント​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẶCトク
HỨAキョ