băng tải dây cua roa
câu, diễn đạt
1.ベルトコンベヤー​​

Thảo luận, đóng góp