bảng tên
1.なふだ 「名札」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
TRÁTサツ