bảng tên gắn trước nhà
1.ひょうさつ 「表札」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÁTサツ
BIỂUヒョウ