băng thường
danh từ
1.ノーマルテープ​​

Thảo luận, đóng góp