bảng tổng phổ
danh từ
1.がくふ 「楽譜」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LẠC,NHẠCガク、ラク、ゴウ
PHỔ