băng video cho thuê
câu, diễn đạt
1.レンタルビデオ​​

Thảo luận, đóng góp