bạnh
1.むりにひらく 「無理に開く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHAIカイ
VÔ,MÔム、ブ