bánh mì
1.パン​​
danh từ
2.パン​​
3.ブレッド​​

Thảo luận, đóng góp