bánh mì
1.パン​​
2.ブレッド​​
danh từ
3.パン​​

Thảo luận, đóng góp