bánh mì nướng
danh từ
1.トースト​​
2.トースト​​

Thảo luận, đóng góp