bánh mì nướng
1.トースト​​
danh từ
2.トースト​​

Thảo luận, đóng góp