bành mì vụn
câu, diễn đạt
1.パンこ 「パン粉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẤNフン、デシメートル