bánh mỳ kẹp thịt
câu, diễn đạt
1.ハンバーガー​​

Thảo luận, đóng góp