bánh mỳ nướng
danh từ
1.トースト​​

Thảo luận, đóng góp