bánh nướng bao kem
câu, diễn đạt
1.シュークリーム​​

Thảo luận, đóng góp