bánh piza
danh từ
1.ピザ​​
2.ピッツァ​​

Thảo luận, đóng góp