bánh quy
danh từ
1.かんパン 「乾パン」 [CAN]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bánh quy

1. sản xuất (làm) bánh quy cứng
乾パンを作製する
2. tôi rất muốn ăn thử loại bánh quy này, ô, nó ngon đấy chứ
一度この非常食の乾パンて、食べてみたかったのよ。へぇ、結構おいしいじゃない

Kanji liên quan

CAN,CÀN,KIỀNカン、ケン