bạnh ra
động từ
1.ひろげる 「広げる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUẢNGコウ