bánh răng
danh từ
1.ギア​​
2.はぐるま 「歯車」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bánh răng

1. bánh răng pít tông
ピストン・ギア
2. Bánh răng cong
まがりばかさ歯車
3. bánh răng hipoit
ハイポイド・ギア
4. Bánh răng Crown
クラウン歯車

Kanji liên quan

XAシャ
XỈ