bánh răng giữa
câu, diễn đạt
1.ちゅうそく 「中速」 [TRUNG TỐC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
TỐCソク