bánh răng số thấp
câu, diễn đạt
1.ていそく 「低速」 [ĐÊ TỐC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỐCソク
ĐÊテイ