bánh táo
danh từ
1.アップルパイ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bánh táo

1. một miếng bánh táo
一切れのアップルパイ
2. bánh táo tự làm
自家製のアップルパイ