bành -tô
1.がいとう 「外套」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGOẠIガイ、ゲ
SÁOトウ