bánh trái
1.とうか 「糖菓」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUẢ
ĐƯỜNGトウ