bánh xà phòng
1.せっけん 「石けん」​​
danh từ
2.ソープ​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẠCHセキ、シャク、コク