bánh xe nước
danh từ
1.すいしゃ 「水車」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
XAシャ