báo ân
1.ほうおん 「報恩」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÂNオン
BÁOホウ