báo bản địa
danh từ
1.じもとし 「地元紙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊAチ、ジ
CHỈ
NGUYÊNゲン、ガン