bao bì làm bằng rơm
câu, diễn đạt
1.たわら 「俵」 [BIẾU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIẾUヒョウ